fbpx
mbti coach loopbaan

Wanneer het past bij een loopbaanvraag, zet ik in een coachtraject soms MBTI in.

MBTI, Myers briggs type indicator, is een doeltreffend persoonlijkheidsinstrument en biedt uniek psychologisch zelfinzicht waarmee effectiviteit, prestaties en werkrelaties kunnen worden verbeterd. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek toont de doelmatigheid en resultaten van het instrument aan. MBTI is een gerenommeerde en gerespecteerde vragenlijst voor persoonlijkheidsonderzoek en wordt jaarlijks 1,5 miljoen keer ingezet. Het is het meest bekende instrument ter wereld.

MBTI biedt je een sterke basis voor een levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei en geeft je een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten. Het MBTI-profiel laat zien hoe een individu omgaat met de wereld om zich heen en geeft inzicht in zijn/haar motivatie en de motivatie van anderen.

Het instrument kan ingezet worden voor:

A

Loopbaanoriëntatie

A

Communicatie

A

Besluitvorming

A

Stress en veerkracht

A

Conflicthantering

A

Leiderschapsontwikkeling

A

Coaching

A

Verandermanagement

A

Teamontwikkeling

Het MBTI-model bestaat uit 16 persoonlijkheidstypes. Door middel van de vragenlijst en een gesprek met een MBTI-gecertificeerde coach wordt je MBTI-type bepaald. Je type benadrukt je sterke eigenschappen en geeft je handvatten hoe je deze eigenschappen kunt inzetten. 

De 4 aandachtsgebieden van MBTI zijn:

  • Waar haal je energie uit
  • Aan welk soort informatie besteed je aandacht
  • Volgens welk proces neem je beslissingen
  • Hoe ga je om met de wereld om je heen

MBTI Step II

De persoonlijkheidsvragenlijst MBTI wordt in 2 varianten aangeboden. Ik ben gecertificeerd om je de uitgebreide variant aan te bieden. Deze MBTI Step II vragenlijst levert een verdere onderverdeling van de 16 types op. Aan de hand van 20 aanvullende persoonskenmerken ontstaat een individueler, unieker en persoonlijker beeld. Dit geeft de mogelijk om de veelheid aan verschillen èn gelijkenissen binnen de 16 basis-types te doorgronden. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel en ontwikkelingsplan dat zeer geschikt is voor coaching, loopbaanorientatie en teambuilding.

Persoonlijkheidsonderzoek + rapport

Het uitgebreide MBTI Step II rapport van 17 pagina’s neemt je mee in de 4 aandachtsgebieden, jouw voorkeuren hierin en laat je jouw uniciteit zien. De 20 aanvullende persoonskenmerken en jouw score op al deze kenmerken geven een goed beeld van jouw manier van werken, hoe jij zaken oplost, hoe je beslissingen neemt, waarvoor je anderen nodig hebt (of niet) en met welke informatie jij het liefst aan de slag gaat.

loopbaancoach Zoetermeer
MBTI persoonlijkheidstest

MBTI en loopbaanoriëntatie

Duidelijkheid over je MBTI type geeft je de mogelijkheid om meer richting aan je loopbaan en ontwikkeling te geven. Wat vaak in de gesprekken met clienten naar voren komt, is gewenning aan situaties waar je van nature anders mee om zou gaan. Bedrijfscultuur speelt daarbij een grote rol. Medewerkers passen zich namelijk aan.

Wanneer je je teveel aanpast en went aan situaties die veel energie kosten, dan ontstaat niet alleen een energielek maar ook een werkomgeving waar je niet volledig tot je recht komt.

Je leert vaardigheden aan om je ‘staande’ te houden, om zo toch te kunnen doen waarvoor je bent aangesteld. En het aanleren van deze vaardigheden kost tijd en energie. Soms te veel energie. En helaas is het ook nog zo, dat je er niet in zult uitblinken. Het zal nooit je talent worden, want het hoort van nature niet bij je. Als je wordt beoordeeld op dergelijke vaardigheden en verneemt dat dit jouw ontwikkelpunten zijn, dan dreig je energie te steken in iets wat niet zo zinvol is.

Je kan dan beter je talenten verder ontwikkelen en kijken welke vaardigheden deze talenten ondersteunen. En dat kan alleen als je weet wat je talenten zijn en op welke manier deze talenten van waarde kunnen zijn.

MBTI en stress coaching

Stress is een hot topic. En niet voor niks. Heel veel medewerkers ervaren een hoge werkdruk of een steeds hoger wordende werkdruk. Het is daarom goed om te weten wat jij kan doen om uitval te voorkomen. Als je tijdig ingrijpt, weet welke taken wel goed bij je passen en wat je beter aan een ander over kan laten, dan ben je in staat om met meer energie thuis te komen en je werk op een hele andere, positievere manier te beleven. En dat gaat meestal niet vanzelf. Werken aan zelfinzicht geeft je de regie terug.

Door middel van MBTI kunnen we in kaart brengen waar jij goed in bent en welke taken goed bij je passen. Samen analyseren we je werksituatie. We kijken naar je takenpakket, je verantwoordelijkheden en bevoegdheden en jouw werkproces. Zo zien we waar verbetering mogelijk is en hoe je dit kunt realiseren. We staan stil bij de gewenste veranderingen en hoe je dit kan verwoorden naar je leidinggevende en collega’s.

Een prettige bijkomstigheid: het stelt je ook in staat om op een andere, effectievere manier te kijken naar de samenwerking met anderen. Je leert beter begrijpen waarom een ander kiest voor een andere aanpak en anders reageert. MBTI wordt niet voor niks ook frequent ingezet bij teamontwikkeling en staat bekend als instrument om wederzijds begrip te bewerkstelligen.

Ervaar je een hoge werkdruk?

Dan ben je niet alleen. Uit recent onderzoek blijkt:

  • 12% van de medewerkers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben
  • 74% van de medewerkers kent iemand met een burn-out door een verstoorde werk/prive balans
  • 32% van de medewerkers durft het gesprek over werkdruk en stressklachten met zijn/haar werkgever aan te gaan
  • 31% van de werkgevers heeft geen beleid voor werkdruk en geeft aan dit ook niet nodig te hebben
  • 74% van de medewerkers heeft een goede balans wel eens geofferd voor zijn/haar werk
(LinkedIn worklife balance onderzoek, HRpraktijk 28012020)
MBTI coach