fbpx
mbti coach step

MBTI – Myers Briggs Type Indicator

Wanneer het past bij jouw loopbaanvraag, dan maken we in het coachtraject gebruik van MBTI.

MBTI is een doeltreffend persoonlijkheidsinstrument en biedt uniek psychologisch zelfinzicht waarmee effectiviteit, prestaties en werkrelaties kunnen worden verbeterd. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek toont de doelmatigheid en resultaten van het instrument aan. MBTI is een gerenommeerde en gerespecteerde vragenlijst voor persoonlijkheidsonderzoek en wordt jaarlijks 1,5 miljoen keer ingezet. Het is het meest bekende instrument ter wereld.

MBTI biedt je een sterke basis voor een levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei en geeft je een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten. Het MBTI-profiel laat zien hoe een individu omgaat met de wereld om zich heen en geeft inzicht in zijn/haar motivatie en de motivatie van anderen.

Het instrument kan ingezet worden voor:

A

Loopbaanoriëntatie

A

Communicatie

A

Besluitvorming

A

Stress en veerkracht

A

Conflicthantering

A

Leiderschapsontwikkeling

A

Coaching

A

Verandermanagement

A

Teamontwikkeling

Het MBTI-model bestaat uit 16 persoonlijkheidstypes. Door middel van de vragenlijst bepalen we samen je MBTI-type. Je type benadrukt je sterke eigenschappen en geeft je handvatten hoe je deze eigenschappen goed kunt inzetten.

De 4 aandachtsgebieden van MBTI zijn:

 • Waar haal je energie uit
 • Aan welk soort informatie besteed je aandacht
 • Volgens welk proces neem je beslissingen
 • Hoe ga je om met de wereld om je heen

MBTI Step II

De persoonlijkheidsvragenlijst MBTI wordt in 2 varianten aangeboden. Ik ben gecertificeerd om het MBTI Step II advanced rapport te gebruiken tijdens coachtrajecten en teamsessies. Deze MBTI  vragenlijst levert een verdere onderverdeling van de 16 types op. Aan de hand van 40 aanvullende persoonskenmerken ontstaat een individueler, unieker en persoonlijker beeld. Dit geeft de mogelijk om de veelheid aan verschillen èn gelijkenissen binnen de 16 basis-types te doorgronden. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel wat zeer geschikt is voor coaching, loopbaanorientatie en teamontwikkeling en draagt bij aan het maken van een concreet ontwikkelplan.

Persoonlijkheidsonderzoek + rapport

Het uitgebreide MBTI Step II rapport van 17 pagina’s neemt je mee in de 4 aandachtsgebieden, jouw voorkeuren hierin en laat je jouw uniciteit zien. De 40 aanvullende persoonskenmerken en jouw score op al deze kenmerken geven een goed beeld van jouw manier van werken, hoe jij zaken oplost, hoe je beslissingen neemt, waarvoor je anderen nodig hebt (of niet) en met welke informatie jij het liefst aan de slag gaat.

loopbaancoach Zoetermeer
MBTI persoonlijkheidstest

MBTI en loopbaanoriëntatie

Duidelijkheid over je MBTI type geeft je de mogelijkheid om meer richting aan je loopbaan en ontwikkeling te geven. Wat vaak in de gesprekken met clienten naar voren komt, is gewenning aan situaties waar je van nature anders mee om zou gaan. Bedrijfscultuur speelt daarbij een grote rol. Medewerkers passen zich namelijk aan.

Wanneer je je teveel aanpast en went aan situaties die veel energie kosten, dan ontstaat niet alleen een energielek maar ook een werkomgeving waar je niet volledig tot je recht komt.

Je leert vaardigheden aan om je ‘staande’ te houden, om zo toch te kunnen doen waarvoor je bent aangesteld. En het aanleren van deze vaardigheden kost tijd en energie. Soms te veel energie. En helaas is het ook nog zo, dat je er niet in zult uitblinken. Het zal nooit je talent worden, want het hoort van nature niet bij je. Als je wordt beoordeeld op dergelijke vaardigheden en verneemt dat dit jouw ontwikkelpunten zijn, dan dreig je energie te steken in iets wat niet zo zinvol is.

Je kan dan beter je talenten verder ontwikkelen en kijken welke vaardigheden deze talenten ondersteunen. En dat kan alleen als je weet wat je talenten zijn en op welke manier deze talenten van waarde kunnen zijn.

MBTI en samenwerken [teamworkshop]

De samenwerking verbeteren door overeenkomsten en verschillen van teamleden interactief te onderzoeken; MBTI is bij uitstek geschikt om teamleden hun eigen kracht in het team te laten ontdekken , zodat ze hun rol beter kunnen invullen. Ik werk met teams die te maken hebben met veranderingen of meer zelfsturend moeten werken.

Tijdens een workshop doen teamleden vanuit 3 invalshoeken inzicht op. Dit maakt het eenvoudiger om elkaar (positieve en opbouwende) feedback te geven, door te vragen en elkaar kwaliteiten te benutten. De 3 invalshoeken zijn: zichzelf, de ander en samen.

Teamleden ontdekken waardevolle eigenschappen en eigen voorkeuren die zichtbaar worden in het gedrag, hun keuzes en de communicatie en ze zien scherper wat de gedrag- en communicatievoorkeuren en eigenschappen van andere teamleden zijn. Zo ontdekken teamleden wanneer ze zelf floreren en wanneer de inzet van een collega waardevol is.

 De workshop start met het ontdekken van eigen voorkeuren en het eigen MBTI-type.

De workshop is als volgt opgebouwd:

 • Vergroten van zelfkennis door overleg, feedback en zelfreflectie
 • Interactie tussen dezelfde types en interactie tussen verschillende types
 • Tools om elkaar feedback te geven teneinde de samenwerking te verbeteren.

Teamleden ontvangen tijdens de workshop hun eigen rapport met type-informatie, een eBook over MBTI en een type tip-flip. 

Ik werk met groepen tot maximaal 10 medewerkers. Een teamworkshop neemt 1 hele dag in beslag en ik sluit na enkele weken graag nog een keer aan bij een teamoverleg voor een verdieping.

Ben je benieuwd of de MBTI teamworkshop iets voor jouw team is?

MBTI en leiderschap

Ben je leidinggevende of ambieer je een leidinggevende functie, en wil je jouw rol met meer verve invullen? Dan helpt MBTI jou om te ontdekken wat je kracht is, hoe je van nature invloed uitoefent en hoe je anderen motiveert. We starten in een coachtraject dus met een onderzoek naar jouw eigen MBTI-type en welk voorkeursgedrag daarbij hoort binnen de 4 MTI-aandachtsgebieden. Daarna brengen we je werksituatie in kaart en analyseren we wat het team nodig heeft of de situatie van jou vraagt en wat voor gedrag jij daarbij moet laten zien om resultaat te boeken.

Moet je dan veranderen? Nee. Maar het helpt wel om te ontdekken wanneer je effectief bent en wanneer je natuurlijke gedrag averechts werkt. Zo kan je makkelijker en bewuster meebewegen met de dynamiek in het team of de situatie.

 • Wil je meer bereiken?
 • Wil je valkuilgedrag voorkomen?

Start dan met een coachtraject gericht op leiderschap. Zo leer je jezelf beter kennen, verlies minder energie, benut je je sterktes en biedt je het team wat er nodig is.

 

MBTI persoonlijkheidstest

MBTI en stresscoaching

Stress is aan de orde van de dag. En niet voor niks. Veel medewerkers ervaren een hoge werkdruk of toenemende werkdruk. Zieke collega’s, vacatures en permanente veranderingen voeren de druk steeds verder op.

Het is daarom goed om te weten wat jij zelf kan doen om uitval te voorkomen. Als je tijdig ingrijpt, weet welke taken wel goed bij je passen en wat je beter aan een ander over kan laten, dan ben je in staat om met meer energie thuis te komen en je werk op een hele andere, positievere manier te beleven. En dat gaat meestal niet vanzelf. Werken aan zelfinzicht geeft je de regie terug.

Door middel van MBTI kunnen we in kaart brengen waar jij goed in bent en welke taken goed bij je passen. Samen analyseren we je werksituatie. We kijken naar je takenpakket, je verantwoordelijkheden en bevoegdheden en jouw werkproces. Zo zien we waar verbetering mogelijk is en hoe je dit kunt realiseren. We staan stil bij de gewenste veranderingen en hoe je dit kan verwoorden naar je leidinggevende en collega’s.

Een prettige bijkomstigheid: het stelt je ook in staat om op een andere, effectievere manier te kijken naar de samenwerking met anderen. Je leert beter begrijpen waarom een ander kiest voor een andere aanpak en anders reageert. MBTI wordt niet voor niks ook frequent ingezet bij teamontwikkeling en staat bekend als instrument om wederzijds begrip te bewerkstelligen.

Ervaar je een hoge werkdruk?

Dan ben je niet alleen. Uit recent onderzoek blijkt:

 • 12% van de medewerkers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben
 • 74% van de medewerkers kent iemand met een burn-out door een verstoorde werk/prive balans
 • 32% van de medewerkers durft het gesprek over werkdruk en stressklachten met zijn/haar werkgever aan te gaan
 • 31% van de werkgevers heeft geen beleid voor werkdruk en geeft aan dit ook niet nodig te hebben
 • 74% van de medewerkers heeft een goede balans wel eens geofferd voor zijn/haar werk
(LinkedIn worklife balance onderzoek, HRpraktijk 28012020)
MBTI coach