loopbaancoach zoetermeer coachtraject

Loopbaan APK

Een loopbaan APK is een kort coachtraject waarin je stil staat bij je ontwikkeling, werkplezier en voldoening. Met behulp van een loopbaan APK kan je betere keuzes maken en regie houden over je loopbaan en ontwikkeling. Een loopbaan APK kan je  individueel afnemen of voor alle leden van een team.

In de coachgesprekken kunnen jouw motivatie, waarden, talenten en ambities aan de orde komen. Ook je ontwikkelpunten krijgen aandacht. Dit resulteert in een ontwikkelplan met concrete acties.

De frequentie waarin je een loopbaan APK zou moeten overwegen, verschilt per persoon. Maar doorgaans is het verstandig om frequent een check-up te doen. Zo blijf je actief en bewust van je ontwikkeling en durf je makkelijker stappen te zetten.

Mijn naam is Manon Erich. Ik ben Noloc-gecertificeerd en heb ruim 15 jaar ervaring als loopbaancoach.

Coachgesprekken kunnen zowel online als live plaatsvinden.

Een loopbaan APK is een kort coachtraject waar in jouw motivatie, ontwikkeling, balans of oriëntatie centraal staan.

Loopbaan APK

Ontwikkeling

In een kort traject zoals een loopbaan APK staat de ontwikkeling van een medewerker centraal. De onderwerpen die bij een loopbaan APK horen zijn bijvoorbeeld: motivatie, waarden, kwaliteiten, talenten, rollen, ambities en ontwikkelpunten, energie, betrokkenheid, stress of opleidingsadvies.

Door een loopbaan APK is een medewerker ook beter in staat om aan te geven wat hij of zij nodig heeft van zijn werkomgeving of leidinggevende of wat een passende ontwikkelrichting is. De medewerker is daarmee ook beter in staat dat voor zichzelf te organiseren. Voorafgaand aan een loopbaan APK raad ik de medewerker aan om eigen coachvragen helder te maken en daar help ik de medewerker bij.

Een instrument dat goed past bij een  loopbaan APK, is MBTI. de Myers Briggs Type indicator brengt goed in beeld waar je energie van krijgt, welke taken en verantwoordelijkheden er bij je passen en hoe jij bijdraagt aan een team. Jouw MBTI profiel laat ook goed zien wat je nodig hebt om je doelen te realiseren; wat je zelf makkelijk afgaat en wat je mogelijk van een ander nodig hebt.

Een loopbaan APK is een kort en krachtig traject wat ik voor opdrachtgevers uitvoer voor individuele medewerkers of 1x per jaar met teamleden naast de reguliere gesprekken die ze voeren met hun een leidinggevende. Als buitenstaander zie ik vaak andere dingen, kan ze beter benoemen en mijn ‘externe status’ schept automatisch een veilige sfeer waarin de medewerker zich ook kwetsbaarder durft op te stellen. Win-win dus. Voor de organisatie, voor de leidinggevende en voor de medewerker.

Een loopbaan APK bestaat uit maximaal 3 coachgesprekken. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de frequentie waarin we dit afspreken, de huidige situatie en omstandigheden en de kwaliteit van de gesprekken die de leidinggevende zelf voert met zijn of maar medewerkers over dit soort onderwerpen. Het is logisch dat 1-op-1 gesprekken tussen leidinggevende en medewerker voornamelijk functioneel en vakinhoudelijk van aard zijn en dat het gaat over werkzaamheden, ingewikkeldheden in de organisatie en bedrijfsprocessen. Een leidinggevende die geen tijd of ruimte heeft voor gesprekken over balans, energie, zelfzorg, ontwikkeling of loopbaan, slaakt een zich van verlichting als dit van de to-do-lijst verdwijnt.

En dat is niet erg. Sterker nog, het is misschien wel logisch. Ieder z’n kwaliteiten. Schakel er daarom een externe coach voor in. Dan kan iedereen doen waar hij of zij goed is. Ik voer dit Loopbaan APK’s uit voor organisaties met maximaal 25 medewerkers.

Mijn coachervaring omvat verschillende sectoren; zorg en welzijn, logistiek, zakelijke dienstverlening, IT, wetenschap, brancheorganisaties en de luchtvaart. Benieuwd wat er in een loopbaan APK van drie gesprekken aan de orde kan komen?

Loopbaan APK

Investering

De investering voor een loopbaan APK op individuele basis is €700,- exclusief 21% btw voor 3 coachgesprekken en 2x e-coaching. Overweeg je voor een heel team of voor verschillende medewerkers in de organisatie loopbaan APK’s af te nemen, dan gelden andere tarieven.

Tussen de gesprekken zit ongeveer 2 à 3 weken. In die periode is de medewerker bezig met opdrachten, reflectie en een verslag.

Ik combineer de met medewerkers op locatie graag. Dat betekent dat ik verspreid over een aantal weken 1 of meer dagen bij de opdrachtgever aanwezig ben. Op die manier krijg ik een beter gevoel bij de organisatie of het team en het scheelt medewerkers veel reistijd. Wel zo efficiënt dus.

Een loopbaan APK

Inzicht in je ontwikkelpunten

Bewustworden van je kwaliteiten

Werken met waarden

Concretiseren van je ambitie

Meer zelfvertrouwen

Betere balans

Voorbereiden op loopbaanoriëntatie

Ontdek je energiegevers

Een actieplan of ontwikkelplan

Loopbaan APK

Het resultaat

Een loopbaan APK wordt afgerond met een ontwikkeplan of actieplan. Dat is tevens het overdrachtsdocument aan de leidinggevende. Omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn en de medewerker zelf verantwoordelijkheid moet nemen over zijn of haar ontwikkeling. levert de medewerker zelf het ontwikkelplan in en licht het toe aan de leidinggevende.

Voordat het ontwikkeplan of actieplan met de leidinggevende gedeeld wordt, kijk ik er ook nog naar en geef feedback voor wat aanscherping. Ik werk met een format, zodat de leidinggevende het ook overzichtelijk krijgt aangereikt.

Voer ik gesprekken met een heel team of een hele afdeling, dan kan ik eventueel ook wat rode draden teruggeven aan de leidinggevende. Het is zelfs heel effectief als ik dit doe door middel van een presentatie voor het team of de afdeling. Daarmee waarborgen we ook de veiligheid van de gesprekken, omdat medewerkers zien en horen wat ik wel en niet deel over de gesprekken die ik met ze heb gehad. Daarnaast bevestig ik iets wat ze zelf wel weten en vaak ook hopen dat het uitgesproken wordt. Dan kan je er ten minste wat mee.  Ik kan als neutrale buitenstaander ook wat scherperse analyses meegeven als dat aan de orde is.

Een loopbaan APK is dus meer dan een ‘kadootje’ voor de medewerker. Het draagt bij aan de samenwerking, de bedrijfsvoering, de sfeer in het team en de betrokkenheid bij elkaar en bij de doelstellingen en resultaten van het team of van de organisatie. Zullen we eens sparren over de mogelijkheden?

Mijn aanpak

Mijn werkwijze is pragmatisch, betrokken en slagvaardig. Dit alles met oog voor het individu, de omstandigheden en het doel. Ik gebruik diverse instrumenten en methodieken, welke ik afstem op de vraag, de situatie en persoon of personen.

In een traject werk ik naar een concreet perspectief of resultaat toe en ik stimuleer het nemen van stappen. Daarbij merk ik onderstroom en tegenstrijdige belangen op en benut ik dit om patronen te doorbreken.

Ik spiegel, nodig uit tot reflectie en vraag door vanuit een beroepsmatige nieuwsgierigheid en met verdieping als doel.

In de samenwerking met mij leer je door te doen, te ervaren en te voelen. Benieuwd hoe anderen mij ervaren?

Samenwerken

Een samenwerking  start met een kosteloze kennismaking en inventarisatie van de situatie, de aanleiding en de gewenste uitkomst. Denken we samen de klus te kunnen klaren, dan maak ik desgewenst een overeenkomst, waarin de aanleiding, hulpvragen, gewenste resultaten en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd. Dit draagt bij aan heldere verwachtingen en commitment.

De loopbaan APK-gesprekken met medewerkers kunnen desgewenst plaatsvinden bij jou als opdrachtgever, bij mij op kantoor in Zoetermeer of online via Teams of Zoom.

loopbaancoach noloc zoetermeer

Mijn visie

Ik geloof in het belang van zelfsturing en regie-nemen. Het draagt bij aan de wijze waarop je mee kan bewegen met de veranderende wereld waarin we werken.

De meest essentiële loopbaanvaardigheid waarover je moeten beschikken is een flexibele, meer op jezelf georiënteerde, authentieke kijk op je eigen ontwikkeling. Een coachtraject helpt daarbij.

Organisaties dienen niet alleen oog te hebben voor de bovenstroom, maar ook voor deonderstroom. Patronen of ongewenst gedrag zijn een signaal signaal met een belangrijke boodschap om succesvoller en effectiever te kunnen zijn.

Aanbevelingen

|

Bij mijn eerste ontmoeting had ik direct een klik met Manon. Dat is voor mij de basis voor het coachtraject. Manon is oprecht geïnteresseerd in jou als persoon en stelt de juiste vragen zodat je leert nadenken over “wie ben ik als persoon”. Vervolgens is zij goed in staat om gedachten en gevoelens concreet te maken en te koppelen aan eigen voorkeuren en competenties en vervolgens aan mogelijke profielen. Ik heb de gesprekken met Manon als waardevol en fijn ervaren en zou haar daarom graag aanbevelen!

Douwe, vastgoedontwikkelaar

|

Manon heeft mij begeleid van een plek die niet meer de mijne was naar mijn huidige baan die mij werkelijk op het lijf geschreven is. Zij heeft mij geholpen om weer helder te krijgen waar ik energie van krijg, wat mijn sterke punten zijn. Gesprekken met haar waren verhelderend & heilzaam, confronterend & veilig, professioneel i.c.m een warme, persoonlijke klik.

(Job-)coaching met een strik er omheen!

Marianne, communicatieadviseur

|

In mijn zoektocht naar een geschikte loopbaancoach werd mij Manon aanbevolen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik haar heb getroffen. Haar betrokkenheid bij mijn situatie voelde heel prettig. Ik zat helemaal klem in mijn baan, maar ik wist ook niet goed welke kant ik dan wél op zou moeten gaan. Door in te zoomen op mijn normen en waarden, op mijn sterke kanten en passie, en een analyse te maken van mijn MBTI-persoonlijkheidstype leerde ik mezelf beter kennen en waarderen, waardoor ik vervolgens de keuze heb kunnen maken voor een nieuwe baan die goed bij me past!

Linda, Trajectbegeleider

|

Bij aanvang van het loopbaancoachingstraject met Manon was mijn doel om te onderzoeken wat een passende volgende stap in mijn carrière zou zijn. Met de hulp van Manon is dit gelukt en het heeft geleid tot concrete resultaten! Manon heeft mij geholpen te ontdekken wat mijn drijfveren zijn en hoe mijn persoonlijkheid mij kan faciliteren in die drijfveren. Waar krijg ik energie van? Wat zou ik graag anders zien? Waar hou ik graag aan vast? Manon heeft mij geholpen dit soort vragen zelf te onderzoeken. Door middel van vragen en praktische opdrachten ben ik aan het denken gezet en heb ik de volgende stap gezet. Ik ben dankbaar voor Manon haar toegankelijkheid en de veilige omgeving die ze creëert.

Ik kan iedereen die met een loopbaanvraag zit aanraden om dit samen met Manon op te pakken.

Randy, zorginkoper

Noloc loopbaancoach

Ik ben een Noloc-gecertificeerde loopbaancoach. Dat betekent dat ik op frequente basis door de beroepsvereniging en een onafhankelijke commissie van vakgenoten wordt getoetst op kennis, vakmanschap, houding en ontwikkeling.

Ik werk al ruim 15 jaar als coach en ben sinds 2016 zelfstandige. Mijn opdrachtgevers bevinden in zich in diverse sectoren; van zorg tot verzekeraars en technische, logistieke bedrijven tot brancheverenigingen en bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening. Juist deze variatie maakt mijn werk leuk en uitdagend.

Jaarlijks volg ik een vakinhoudelijke opleiding en neem ik deel aan intervisie. Op deze manier verruim ik mijn aabod, blijf ik scherp en doe ik inzichten op over mijzelf en mijn vakgebied.

In het voorjaar van 2020 lanceerde ik het online coachprogramma Koers Bepalen wat genomineerd is als case van het jaar door LoopbaanPro. Dit is een organisatie die de ontwikkelingen in de markt van coaching monitort en stimuleert.

Clienten omschrijven mij als toegankelijk, vriendelijk, kundig, scherp, integer, doortastend, slagvaardig en toekomstgericht.

Ik werk niet alleen als coach. Ik werk tevens als vertrouwenspersoon. Ik heb daarvoor een geaccrediteerde opleiding afgerond en ben geregistreerd en gecertificeerd door de beroepsvereniging LVV.

Tot gauw?

loopbaancoach noloc zoetermeer

Loopbaan APK

Ik werk zowel live als online

Werkadres:

Crown Business Center

Boerhaavelaan 40, Zoetermeer

noloc loopbaanadvies coachtraject zoetermeer

Manon Erich

loopbaanadvies en coaching

KvK nummer: 67747124

BTW nummer: NL002043204B12