loopbaancoach zoetermeer coachtraject

Manon Erich

Loopbaanadvies en coaching

Systemisch loopbaancoach

Mijn aanbod bestaat uit coaching en advisering, met een focus op thema’s als:

 • Werkplezier, ontwikkeling, loopbaanoriëntatie

 • Vertrouwen, perfectionisme en het doorbreken van patronen
 • Outplacement

Ik ben Noloc-gecertificeerd en heb ruim 15 jaar ervaring als loopbaancoach.

Afhankelijk van de coachvraag en de situatie maak ik gebruik van het systemisch gedachtengoed. Door je vraag en situatie vanuit systemisch perspectief te bekijken, kunnen we de oorzaak achterhalen en de oplossing en de nieuwe, gewenste situatie sneller bereiken. Past dat bij jou?

Coachgesprekken kunnen zowel online als live plaatsvinden en duren 75 minuten.

loopbaancoach zoetermeer

systemisch coachen

Loopbaan en ontwikkeling

Een loopbaanvraag kan op verschillende manieren worden beantwoord. Daar zet ik onder andere instrumenten als MBTI, een drijfverenscan, een interessevragenlijst of een waardenonderzoek of mijn online coachprogramma Koers Bepalen voor in.

Het antwoord op een loopbaanvraag heeft vaak een relatie met een besluit in het verleden. Daarom werkt de systemische aanpak ook goed bij dit soort coachvragen.

Systemisch naar je loopbaan en je vraag kijken, betekent dat we uitzoomen en de systemische wetmatigheden te onderzoeken. Deze aanpak werkt goed bij vragen die gaan over:

 • Moeilijk keuzes kunnen maken
 • Perfectionisme
 • Te veel verantwoordelijkheid nemen
 • Niet in beweging komen (acties blijven uit)
 • Stress
 • Niet-effectieve emoties
 • Conformeren
 • Geen grenzen stellen

In een coachtraject van enkele gesprekken kunnen we met jouw thema aan de slag.  Herken je meer thema’s? Het zou zo maar kunnen zijn dat ze toch bij elkaar horen. Dat ze allebei over hetzelfde gaan. Bijvoorbeeld over erkenning, gezien worden, geliefd zijn, er toe doen of erbij horen. Dit zijn veel voorkomende behoeften waar in ons leven, soms al in onze jongere jaren, een tekort van is geweest.

Moet je voor de systemische benadering iets traumatisch hebben meegemaakt? Een slechte jeugd hebben gehad? Nee, hoor. Zeker niet. Doorgaans hebben mijn cliënten een prima jeugd gehad en valt ouders echt niks te verwijten. Wel kunnen zich vervelende situaties hebben voorgedaan die je al heel jong hebben gevormd. Maar ook later in je leven kan je een patroon ontwikkelen wat niet zo effectief is. Bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze, een afwijzing, veel tijdelijke banen, het zakken voor een examen, baanverlies of een burn-out.

Wil je jouw loopbaansituatie systemisch oplossen? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Systemisch coachen

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ervaar je tijdens je werk ongewenst, grensoverschrijdend gedrag en nemen je emoties en gedachten de overhand? Lijdt je werkplezier en ontwikkeling er onder? Dan is het verstandig niet langer met deze emoties en gedachten door te lopen. De situatie verandert niet vanzelf en kan zelfs verergeren als je het geen halt toe roept. Door deze coachgesprekken krijg je grip op je emoties, de situatie en handvatten om een dergelijke situatie en volgende keer in de kiem te smoren.

Vertoon je zelf grensoverschrijdend gedrag? Dan ben je uiteraard ook welkom.

Eerst analyseren we de situatie. Je kan je verhaal kwijt. Samen zoomen we uit om het grotere plaatje te zien. Vervolgens onderzoeken we wat er voor nodig is om de situatie te veranderen en hoe je dat kunt doen. Dit traject bestaat uit een aantal stappen: vrije ruimte, sytemische blik, exploratie, toepassen en evalueren.
Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen. Het gedrag is aanvankelijk niet zo zichtbaar en kan heel klein en vilein zijn. Achter dit gedrag gaat macht en invloed schuil, maar dat betekent niet dat het gedrag alleen voorkomt in hiërarchische machtsverhoudingen. Het kan ook tussen collega’s onderling voorkomen. Uitingen van dit gedrag kunnen verbaal, non-verbaal en fysiek zijn en het is intentioneel. Daarbij komt dat het zich herhaalt. Je kan bijvoorbeeld denken aan:
 • Pesten
 • Roddelen
 • Buitensluiten
 • Uitlachen
 • Manipulatie en misleiding
 • Cynische opmerkingen
 • Seksistische grappen
 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Racisme
 • Ongewenst aanraken
 • Gaslighting
Wil je in gesprek over jouw situatie, moeten je emoties en gedachten de ruimte krijgen en is het tijd om grip te krijgen? Plan dan een gesprek met me in. Samen kunnen we onderzoeken wat er nodig is.

Mijn aanpak

Mijn werkwijze is pragmatisch, betrokken en slagvaardig. Dit alles met oog voor het individu, de omstandigheden en het doel. Ik gebruik diverse instrumenten en methodieken, welke ik afstem op de vraag, de situatie en persoon of personen.

In een traject werk ik naar een concreet perspectief of resultaat toe en ik stimuleer het nemen van stappen. Daarbij merk ik onderstroom en tegenstrijdige belangen op en benut ik dit om patronen te doorbreken.

Ik spiegel, nodig uit tot reflectie en vraag door vanuit een beroepsmatige nieuwsgierigheid en met verdieping als doel.

In de samenwerking met mij leer je door te doen, te ervaren en te voelen. Benieuwd hoe anderen mij ervaren?

Samenwerken

Een samenwerking of coachtraject start met een kosteloze kennismaking en inventarisatie van de situatie, de coachvraag en de gewenste uitkomst. Denken we samen de klus te kunnen klaren, dan maak ik desgewenst een overeenkomst, waarin de aanleiding, hulpvragen, gewenste resultaten en inhoud van het traject worden vastgelegd. Dit draagt bij aan heldere verwachtingen en commitment.
systemisch coach zoetermeer

Mijn visie

Ik geloof in het belang van zelfsturing en regie-nemen. Het draagt bij aan de wijze waarop je mee kan bewegen met de veranderende wereld waarin we werken.

De meest essentiële loopbaanvaardigheid waarover je moeten beschikken is een flexibele, meer op jezelf georiënteerde, authentieke kijk op je eigen ontwikkeling. Zelfaandacht. Een coachtraject helpt daarbij.

Organisaties dienen niet alleen oog te hebben voor de bovenstroom, maar ook voor de onderstroom. Patronen of ongewenst gedrag zijn een signaal met een belangrijke boodschap om succesvoller en effectiever te kunnen zijn.

Systemisch advies en coaching

Managers, directie en teams

Voor leidinggevenden fungeren ik, bij gedoe in het team, als sparringspartner en adviseur. Samen analyseren en onderzoeken we de situatie, de gewenste situatie en stemmende helpende interventies af. Ik gebruik hierbij een systemische blik, gericht op zowel de bovenstroom als de onderstroom.

Dit traject kan vervolgens met het hele team worden opgepakt. Meestal volstaat het om alleen met de leidinggevende te sparren. Zo versterk je ook je leidinggevende kwaliteiten en kan je beter je rol invullen. Ik kanop de meedenken, meekijken en adviseren. Daar heb ik in principe het team niet bij nodig.

Veel voorkomende problemen
Ik kan iets voor je betekenen, als je een onderstaand probleem herkent:

 • Het team gedraagt zich niet als team
 • Teamleden komen afspraken niet na
 • Alles gebeurt altijd op het laatse moment
 • Er wordt geroddeld en gekletst
 • Er worden steeds oude koeien uit de sloot gehaald
 • Nieuwe medewerkers vertonen ‘oud’ gedrag.

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn en of dat past bij jouw situatie? Ik leg het je graag uit. Een kosteloos kennismakingsgesprek plan je eenvoudig zelf in via mijn website.

Op mijn website over systemisch advies voor leidinggevenden lees je meer over de mogelijkheden.

Wat is systemisch coachen?

veranderen

Patronen herkennen en benutten

Door patronen te onderzoeken, kan worden achterhaald waarvoor dit gedrag een logische oplossing is. Achter patroongedrag schuilt namelijk een positieve intentie. Het gedrag heeft ook een oorsprong. Dat kan zo maar eens lang geleden zijn. Daardoor zijn we ons het ook lange tijd niet zo bewust. Totdat je er last van krijgt. Dan is het tijd om je patroon te doorbreken. Door op zoek te gaan naar de oorsprong, de intentie en het effect, kunnen we ontdekken wat er nodig is.

Patronen ontdekken en doorbreken bestaat uit 3 stappen: analyseren, één of meer systemische interventies, en nieuw gedrag aanleren.

Deze aanpak, systemisch werk, is van toepassing voor diverse vraagstukken. Ik benut het onder andere voor: perfectionisme, veel verantwoordelijkheid nemen, niet goed uit de verf komen, keuzes maken en samenwerken.

Bovenstroom en onderstroom

Wat je ziet gebeuren in de bovenstroom, vertelt ook iets over de onderstroom.

In teams zie je ook patroongedrag. Daarom kijk ik met leidinggevenden ook systemisch naar het team als er teamgedoe is. Teamleden die elkaar verwijten maken, buitensluiten, belachelijk maken of zelfs minachten, hebben daar een ‘goede’ reden voor. Het is een boodschap. Systemisch gezien is dit gedrag ook een oplossing voor iets, voor het teamlid zelf of voor het team als geheel.

Dat vraagt enerzijds om een scherpe analyse en om uitzoomen; welke feiten, gebeurtenissen, ervaringen en hindernissen heeft het team moeten nemen. Anderszijds heeft dat iets nagelaten; een gevoel of behoefte wat zorgt voor het zichtbare gedrag wat samenwerking en vertrouwen in de weg zit.

Benieuwd wat jouw team nodig heeft? Ik ga er graag met je over in gesprek.

Systemische wetmatigheden

Met behulp van de systemische wetmatigheden onderzoeken we naar de achterliggende reden van het patroongedrag. De wetmatigheden zijn simpel; binding, balans, ordening en bestemming. Bij teams kan ongewenst gedrag ook gerelateerd worden aan thema’s als ontstaansgrond en bestaansrecht.

systemisch coach zoetermeer

Systemisch coachen in de praktijk

Als systemisch coach zet ik verschillende materialen in, zoals poppetjes, kaartensets, vloerankers en opdrachten die je thuis kan doen. Daarnaast deel ik boekentips met je.

Ik volg zelf frequent bijscholing en neem als representant deel aan opstellingen om mijn eigen ‘gewaar-zijn’ te trainen, zodat ik van grotere toegevoegde waarde kan zijn in de coachtrajecten die ik zelf uitvoer.

Wil je jouw vraag op een systemische manier onderzoeken? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek met me in, dan overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Noloc loopbaancoach

Ik ben een Noloc-gecertificeerde loopbaancoach. Dat betekent dat ik op frequente basis door de beroepsvereninging en een onafhankelijke commissie van vakgenoten wordt getoetst op kennis, vakmanschap, houding en ontwikkeling.

Ik werk al ruim 15 jaar als loopbaancoach en ben sinds 2016 zelfstandige. Mijn opdrachtgevers bevinden in zich in diverse sectoren; van zorg tot verzekeraars en technische, logistieke bedrijven tot brancheverenigingen en bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening. Juist deze variatie maakt mijn werk leuk en uitdagend.

Jaarlijks volg ik een vakinhoudelijke opleiding en neem ik deel aan intervisie. Op deze manier verruim ik mijn aabod, blijf ik scherp en doe ik inzichten op over mijzelf en mijn vakgebied.

In het voorjaar van 2020 lanceerde ik het online coachprogramma Koers Bepalen wat genomineerd is als case van het jaar door LoopbaanPro.

Clienten omschrijven mij als toegankelijk, vriendelijk, kundig, scherp, integer, doortastend, slagvaardig en toekomstgericht.

Tevens werk ik als extern vertrouwenspersoon waarbij mijn systemsiche kennis ook van waarde is. Ik heb daarvoor een geaccrediteerde opleiding afgerond en ben geregistreerd en gecertificeerd door de beroepsvereniging LVV.

loopbaancoach noloc zoetermeer
noloc loopbaancoach zoetermeer

Systemisch loopbaancoach

Werkadres:

Crown Business Center

Boerhaavelaan 40, Zoetermeer

manon@manonerich.nl

06 – 489 30 092

Manon Erich

loopbaanadvies en coaching

KvK nummer: 67747124

BTW nummer: NL002043204B12

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring