loopbaancoach zoetermeer coachtraject

Manon Erich

Loopbaanadvies

Coaching en advies voor loopbaanvragen

Mijn aanbod bestaat uit individuele  coaching en advisering, met een focus op thema’s als:

 • Werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie

 • Vertrouwen, perfectionisme en het doorbreken van patronen
 • Het vinden van ander werk, outplacement

Ik ben Noloc-gecertificeerd en heb ruim 15 jaar ervaring als loopbaancoach.

Coachgesprekken kunnen zowel online als live plaatsvinden.

loopbaancoach zoetermeer

Loopbaanadvies

Loopbaan en ontwikkeling

Ik bied diverse coachtrajecten aan, van 3 gesprekken tot 14 gesprekken. De omvang van het traject is afhankelijk van jouw vraag en situatie.

In een kort traject van 3 gesprekken kunnen we met MBTI je werkvoorkeuren onderzoeken, zodat je bewustere keuzes kan maken, je kwaliteiten beter kunt benutten of de samenwerking kan verbeteren. In een kort traject kunnen we ook een loopbaan APK doen door ons meer te richten op je ontwikkeling en groei. Keuzestress is ook een thema wat in een kort traject aan de orde kan komen.

 

Ervaar je vervelende gevolgen van perfectionisme, je (grote) verantwoordelijkheidsgevoel of kom je niet goed uit de verf in bepaalde situaties? Dan is het nuttig om deze patronen te onderzoeken en te doorbreken. In een traject van 4 tot 6 gesprekken krijg je inzicht in de oorzaak, de oplossing en leer je helpend, nieuw gedrag aan. Hierbij maken we gebuik van het systemische gedachtengoed. Systemisch coachen dus.

Een uitgebreider traject, een maatwerk coachtraject bestaat doorgaans uit 6 tot 8 gesprekken. Eventueel aangevuld met MBTI, een drijfverenscan, een interessevragenlijst of een stressmeting. Dit traject is een goede keuze als je stil wil staan bij zaken als motivatie, talenten, drijfveren en waarden. En als je je loopbaan vanuit je bestaande functie opnieuw richting wil geven.

Outplacement is een traject waarin baanverlies, zelfinzicht, herorientatie en arbeidsmarktvaardigheden aan bod komen. Zo’n traject kan bestaan uit 12 tot 14 gesprekken.

Coachgesprekken kunnen online of live plaatsvinden en duren 75 minuten.

Bij aanvang, tijdens onze kennismaking, stemmen we af wat de gewenste resultaten zijn en wat daarvoor nodig is. Een coachtraject is grotendeels een organisch proces. Dat betekent dat we prioriteit geven aan iets wat het resultaat in de weg zit. Uiteraard bewaak ik het proces en zorg dat we doen wat nodig is. De aanpak verschilt per persoon. Coachvragen lijken misschien op elkaar, cliënten doen dat niet. Ieder komt met een eigen verhaal, aanleiding en behoefte. Dat maakt dat trajecten qua aanpak en inhoud van elkaar verschillen. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Loopbaanadvies

Outplacement

Baanverlies verwerken

De periode rondom ontslag en het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft doorgaans veel impact. Je verliest niet alleen je baan, maar ook je collega’s, je ritme, een doel of zingeving en zekerheid. Ook als je het als een kans ziet om iets anders te kunnen gaan doen, heb je tijd nodig om iets los te laten. De één heeft daar meer tijd voor nodig dan de ander. Tijdens ons kennismakingsgesprek onderzoeken we of we bij de start van het outplacementtraject tijd en ruimte moeten maken voor het verwerken van het ontslag en daarmee het verlies van je baan. Dat kan heel praktisch, diepgaand of juist systemisch worden aangevlogen. Precies zoals het bij jou en je situatie past.

Ontdekken wat je wil en kan

Wil je op zoek naar een vergelijkbare baan, dan maken we concreet wat dat betekent voor werkinhoud, rollen, je ontwikkeling, verantwoordelijkheden en de context. Hoe beter jij weet waar je aan bij wil dragen en waarom, hoe beter we er in slagen dat ook te vinden. Het helpt om gericht te zoeken naar een werkgever die past bij jou.

Baanverlies kan ook betekenen dat je op zoek wil gaan naar heel ander werk. Misschien voel je zelfs de behoefte om het roer om te gooien. Dan is het goed om op onderzoek uit te gaan. In dit traject maken we concreet wat jou voldoening geeft en motiveert, wat je talent is en welke rollen er goed bij je passen. We brengen een ideale baan in kaart en werken toe naar een functieprofiel dat aansluit op jouw wensen en de realiteit van de arbeidsmarkt. Kortom, we gaan je koers bepalen.

Arbeidsmarktvaardigheden

Wanneer je er klaar voor bent om naar ander, passend werk te zoeken, zullen we ook aandacht besteden aan sollicitatievaardigheden. Hierbij kan je denken aan het inzetten van LinkedIn en leer ik jou succesvol sollicitatiegesprekken voeren. Coachgesprekken over solliciteren leveren jou een hedendaags cv op, je ontdekt de wijzes waarop recruiters selecteren en samen zorgen we er voor dat je motivatie helder en overtuigend is.

Ben je benieuwd wat je in je cv zet en wat er in een sollicitatiebrief thuis hoort? Ik leg het je uit en ik vertel je ook waarom. Samen werken we aan je sollicitatiebrieven, zodat jij er handigheid in krijgt.

We bereiden een sollicitatiegesprek samen grondig voor, zodat je goed en beslagen ten ijs komt en controle in het gesprek hebt. Ik vind het belangrijk dat je voelt dat je een gelijkwaardig gesprek aangaat. Ik zal je uitleggen hoe je dat realiseert. Door dit traject ben je niet alleen succesvol bij schriftelijk sollicitaties, maar weet je jezelf ook in gesprekken overtuigend te presenteren en ga je met vertrouwen het gesprek tegemoet.

Een outplacementtraject bestaat doorgaans uit 12 tot 14 gesprekken. Sta je op het punt om een vaststellingsovereenkomst te tekenen? Of heb je dat onlangs gedaan en is het tijd om in beweging te komen? Plan dan een kosteloos kennismakingsgesprek met me in. Dan onderzoeken we samen wat ervoor nodig is om weer met plezier aan het werk te gaan en hoe je dat realiseert.

Op mijn pagina over outplacement vind je meer informatie over mijn aanpak en in mijn blog ‘Wat is outplacement‘ kan je ook meer informatie vinden.

Mijn aanpak

Mijn werkwijze is pragmatisch, betrokken en slagvaardig. Dit alles met oog voor het individu, de omstandigheden en het doel. Ik gebruik diverse instrumenten en methodieken, welke ik afstem op de vraag, de situatie en persoon of personen.

In een traject werk ik naar een concreet perspectief of resultaat toe en ik stimuleer het nemen van stappen. Daarbij merk ik onderstroom en tegenstrijdige belangen op en benut ik dit om patronen te doorbreken.

Ik spiegel, nodig uit tot reflectie en vraag door vanuit een beroepsmatige nieuwsgierigheid en met verdieping als doel.

In de samenwerking met mij leer je door te doen, te ervaren en te voelen. Benieuwd hoe anderen mij ervaren?

Samenwerken

Een samenwerking of coachtraject start met een kosteloze kennismaking en inventarisatie van de situatie, de coachvraag en de gewenste uitkomst. Denken we samen de klus te kunnen klaren, dan maak ik desgewenst een overeenkomst, waarin de aanleiding, hulpvragen, gewenste resultaten en inhoud van het traject worden vastgelegd. Dit draagt bij aan heldere verwachtingen en commitment.

systemisch coach zoetermeer

Mijn visie

Ik geloof in het belang van zelfsturing en regie-nemen. Het draagt bij aan de wijze waarop je mee kan bewegen met de veranderende wereld waarin we werken.

De meest essentiële loopbaanvaardigheid waarover je moeten beschikken is een flexibele, meer op jezelf georiënteerde, authentieke kijk op je eigen ontwikkeling. Een coachtraject helpt daarbij.

Organisaties dienen niet alleen oog te hebben voor de bovenstroom, maar ook voor deonderstroom. Patronen of ongewenst gedrag zijn een signaal signaal met een belangrijke boodschap om succesvoller en effectiever te kunnen zijn.

Kort coachtraject

Drijfveren onderzoeken

 • Ontdek wat jou motiveert
 • Gevalideerde Intodrives vragenlijst
 • Uitgebreide persoonlijke rapportage
 • Jouw vraag of situatie staat centraal
 • Inzicht in jezelf en je werkomgeving
 • Alle drijfveren (6) in beeld
 • Goede hulp bij keuzes maken

Een traject van 3 gesprekken a €795,- excl. btw

MBTI Step II

 • Ontdek wat jou kenmerkt
 • Gevalideerde MBTI vragenlijst
 • Uitgebreide persoonlijke rapportage
 • Jouw vraag of situatie staat centraal
 • Krijg inzicht in energiegevers
 • Jouw unieke talent in beeld
 • Vergroot je zelfvertrouwen

Een traject van 3 gesprekken a €795,- excl. btw

Online coachprogramma Koers Bepalen

Is het tijd voor een volgende loopbaanstap, maar weet je niet waar je die volgende stap op moet baseren? Dan is het online coachprogramma Koers Bepalen de eerste en beste stap in de goede richting. Ga zelf aan de slag met een bewezen effectief programma, bepaal je eigen tempo en krijg waar nodig gerichte ondersteuning. Bij dit programma horen 6 coachgesprekken en je krijgt van mij feedback op gemaakte opdrachten.

Met behulp van de 3 modules, 9 stappen, 20 gevarieerde opdrachten, inspiratietips en een uitgebreide uitleg, kan je jouw eigen Roadmap vullen, zodat je al je inzichten om kan zetten in actie en voor de gewenste verandering in je loopbaan kan zorgen.

loopbaancoach zoetermeer noloc

Coaching keuzestress

 • Analyse: welke keuzes zijn er?
 • Hoe maak jij keuzes?
 • Wat maakt het nu lastig?
 • Wat lost de beslissing op?
 • Waar neem je afscheid van?
 • Waar moet je keuze aan voldoen?
 • Wat heb je nodig voor je besluit?

Een traject van 3 gesprekken en 2x e-coaching a €700,- excl. btw

Coaching Loopbaan APK

 • Inzicht in je ontwikkelpunten
 • Bewustworden van je kwaliteiten
 • Concretiseren van je ambitie
 • Meer zelfvertrouwen
 • Voorbereiden op loopbaanoriëntatie
 • Krijg inzicht in energiegevers
 • Actieplan of ontwikkelplan

Een traject van 3 gesprekken en 2x e-coaching a €700,- excl. btw

loopbaancoach zoetermeer noloc

Individuele coaching

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ervaar je tijdens je werk ongewenst, grensoverschrijdend gedrag en nemen je emoties en gedachten de overhand? Lijdt je werkplezier en ontwikkeling er onder? Dan is het verstandig niet langer met deze emoties en gedachten door te lopen. De situatie verandert niet vanzelf en kan zelfs verergeren als je het geen halt toe roept. Door deze coachgesprekken krijg je grip op je emoties, de situatie en handvatten om een dergelijke situatie en volgende keer in de kiem te smoren.

Vertoon je zelf grensoverschrijdend gedrag? Dan ben je uiteraard ook welkom.

Eerst analyseren we de situatie. Je kan je verhaal kwijt. Samen zoomen we uit om het grotere plaatje te zien. Vervolgens onderzoeken we wat er voor nodig is om de situatie te veranderen en hoe je dat kunt doen. Dit traject bestaat uit een aantal stappen: vrije ruimte, sytemische blik, exploratie, toepassen en evalueren.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen. Het gedrag is aanvankelijk niet zo zichtbaar en kan heel klein en vilein zijn. Achter dit gedrag gaat macht en invloed schuil, maar dat betekent niet dat het gedrag alleen voorkomt in hiërarchische machtsverhoudingen. Het kan ook tussen collega’s onderling voorkomen. Uitingen van dit gedrag kunnen verbaal, non-verbaal en fysiek zijn en het is intentioneel. Daarbij komt dat het zich herhaalt. Je kan bijvoorbeeld denken aan:

 • Pesten
 • Roddelen
 • Buitensluiten
 • Uitlachen
 • Manipulatie en misleiding
 • Cynische opmerkingen
 • Seksistische grappen
 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Racisme
 • Ongewenst aanraken
 • Gaslighting

Wil je in gesprek over jouw situatie, moeten je emoties en gedachten de ruimte krijgen en is het tijd om grip te krijgen? Plan dan een gesprek met me in. Samen kunnen we onderzoeken wat er nodig is.

Over mij

Ik ben een Noloc-gecertificeerde loopbaancoach. Dat betekent dat ik op frequente basis door de beroepsvereniging en een onafhankelijke commissie van vakgenoten wordt getoetst op kennis, vakmanschap, houding en ontwikkeling.

Ik werk al ruim 15 jaar als loopbaancoach en ben sinds 2016 zelfstandige. Mijn opdrachtgevers bevinden in zich in diverse sectoren; van zorg tot verzekeraars en technische, logistieke bedrijven tot brancheverenigingen en bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening. Juist deze variatie maakt mijn werk leuk en uitdagend.

Jaarlijks volg ik een vakinhoudelijke opleiding en neem ik deel aan intervisie. Op deze manier verruim ik mijn aabod, blijf ik scherp en doe ik inzichten op over mijzelf en mijn vakgebied.

In het voorjaar van 2020 lanceerde ik het online coachprogramma Koers Bepalen wat genomineerd is als case van het jaar door LoopbaanPro.

Clienten omschrijven mij als toegankelijk, vriendelijk, kundig, scherp, integer, doortastend, slagvaardig en toekomstgericht.

Tevens werk ik als extern vertrouwenspersoon. Ik heb daarvoor een geaccrediteerde opleiding afgerond en ben geregistreerd en gecertificeerd door de beroepsvereniging LVV.

Tot gauw?

loopbaancoach noloc zoetermeer

Aanbevelingen

|

Bij mijn eerste ontmoeting had ik direct een klik met Manon. Dat is voor mij de basis voor het coachtraject. Manon is oprecht geïnteresseerd in jou als persoon en stelt de juiste vragen zodat je leert nadenken over “wie ben ik als persoon”. Vervolgens is zij goed in staat om gedachten en gevoelens concreet te maken en te koppelen aan eigen voorkeuren en competenties en vervolgens aan mogelijke profielen. Ik heb de gesprekken met Manon als waardevol en fijn ervaren en zou haar daarom graag aanbevelen!

Douwe, vastgoedontwikkelaar

|

Manon heeft mij begeleid van een plek die niet meer de mijne was naar mijn huidige baan die mij werkelijk op het lijf geschreven is. Zij heeft mij geholpen om weer helder te krijgen waar ik energie van krijg, wat mijn sterke punten zijn. Gesprekken met haar waren verhelderend & heilzaam, confronterend & veilig, professioneel i.c.m een warme, persoonlijke klik.

(Job-)coaching met een strik er omheen!

Marianne, communicatieadviseur

|

In mijn zoektocht naar een geschikte loopbaancoach werd mij Manon aanbevolen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik haar heb getroffen. Haar betrokkenheid bij mijn situatie voelde heel prettig. Ik zat helemaal klem in mijn baan, maar ik wist ook niet goed welke kant ik dan wél op zou moeten gaan. Door in te zoomen op mijn normen en waarden, op mijn sterke kanten en passie, en een analyse te maken van mijn MBTI-persoonlijkheidstype leerde ik mezelf beter kennen en waarderen, waardoor ik vervolgens de keuze heb kunnen maken voor een nieuwe baan die goed bij me past!

Linda, Trajectbegeleider

|

Bij aanvang van het loopbaancoachingstraject met Manon was mijn doel om te onderzoeken wat een passende volgende stap in mijn carrière zou zijn. Met de hulp van Manon is dit gelukt en het heeft geleid tot concrete resultaten! Manon heeft mij geholpen te ontdekken wat mijn drijfveren zijn en hoe mijn persoonlijkheid mij kan faciliteren in die drijfveren. Waar krijg ik energie van? Wat zou ik graag anders zien? Waar hou ik graag aan vast? Manon heeft mij geholpen dit soort vragen zelf te onderzoeken. Door middel van vragen en praktische opdrachten ben ik aan het denken gezet en heb ik de volgende stap gezet. Ik ben dankbaar voor Manon haar toegankelijkheid en de veilige omgeving die ze creëert.

Ik kan iedereen die met een loopbaanvraag zit aanraden om dit samen met Manon op te pakken.

Randy, zorginkoper

Contact

Privacyverklaring

11 + 8 =

Loopbaanadvies Zoetermeer

Ik werk zowel live als online

Werkadres:

Crown Business Center

Boerhaavelaan 40, Zoetermeer

noloc loopbaanadvies coachtraject zoetermeer

Manon Erich

loopbaanadvies en coaching

KvK nummer: 67747124

BTW nummer: NL002043204B12