fbpx

Ik word niet gewaardeerd ….

Een gebrek aan waardering blijkt vaak een rol te spelen bij de start van een loopbaantraject. Maar wat is dat, waardering? Wellicht denk je aan salaris, een bonus of andere secundaire voordelen. Maar waardering is natuurlijk meer dan dat. Daarnaast is het ervaren van waardering ook iets heel persoonlijks.

Wat jou het gevoel van waardering geeft, hoeft voor een ander helemaal niet van belang te zijn. Daarom is het goed om stil te staan bij het thema waardering. Hoe beter jij weet wat je nodig hebt, hoe meer je in staat bent dat voor jezelf te organiseren. Door er over in gesprek te gaan, bijvoorbeeld. Of door het meer op te zoeken.

Een vakantieperiode, waarin je wat meer afstand kunt nemen van je werk, is vaak een geschikt moment voor deze overdenking.

 

 • Als je salaris, een bonus of secundaire voorwaarden buiten beschouwing laat, wat is waardering dan voor jou?
 • Waar merk je aan dat je gewaardeerd wordt?
 • Welk gedrag zie je terug in je omgeving als er sprake is van waardering?
 • Waarvoor wil jij gewaardeerd worden?
 • Hoe toon je zelf waardering?
 • Wat waardeer je het meest bij jezelf?
 • Wie waardeer jij en waarom is dat zo?
 • Hoe maak je kenbaar dat je waardering mist?
 • Welke eerste stap zou je kunnen zetten om meer waardering te ervaren?

Acht vragen over waardering aan jou

Zoals je ziet, bestaat waardering uit verschillende componenten. Dat maakt het misschien complex. Daarom is het goed om te starten met hetgeen je het meeste mist. Dat wat nu het meeste schuurt, zegt iets over hetgeen je nodig hebt. Maar dan ben je er nog niet, want jouw antwoord op die vraag, zal je van meerdere kanten moeten bekijken om te weten wat je te doen staat.

 1. Wat mis je nu het meest?
 2. Waarom is dat belangrijk voor je?
 3. Wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is?
 4. Op welke momenten mis je het?
 5. Van wie verwacht je iets?
 6. Waarom specifiek van die persoon of personen?
 7. Is het terecht dat je dit van hen verwacht?
 8. In welke situatie zou het er meer mogen zijn?

Een voorbeeld:

Stel; je hebt behoefte aan een compliment voor het werk wat je doet. Een compliment maakt dat je voelt dat het gezien wordt wat je doet. Dan gaat het om erkenning voor wie je bent en wat je kan. Een compliment bevestigt dat je er toe doet. Daar kan je extra behoefte aan hebben als er veel van afhangt of als er veel op het spel staat. Bijvoorbeeld als het om een belangrijke klant gaat of een speerpunt van de directie. Dan verwacht je iets van je eigen leidinggevende, naaste collega’s en wellicht ook van de directie. Dat zijn immers de personen die het kunnen zien of het belangrijk vinden.

Is het terecht om juist van deze personen iets te verwachten? Vermoedelijk wel. Als je in deze situatie ook iets verwacht van iemand die geen betrokkenheid heeft, dan wordt het lastiger. Het kan ook zijn dat je iets belangrijk bent gaan vinden, terwijl deze specifieke personen daar anders over denken. Dan is het niet vermoedelijk niet terecht dat je iets verwacht en rijst er een andere vraag …..

Waarom zet jij je in voor hetgeen waar je een compliment voor verwacht. Waarom is dat belangrijk voor je? En wat betekent het voor jou dat anderen daar geen waarde aan hechten? Wat zegt dit jou?

Dat betekent dat vraag 8 (in welke situatie zou het er meer mogen zijn?) in een ander daglicht komt te staan. Want de conclusie is dat de situatie niet past bij jouw verwachtingen. Het sluit niet goed aan bij wat jij leuk vindt om te doen en belangrijk vindt om je voor in te zetten.

Gebrek aan waardering gaat dus vooral over jou, en over de context waarin je werkt, met wie je dat doet, wat je belangrijk vindt en of dat overeenkomt.

 

Wil je meer waardering? Maak een plan!

Met bovenstaande overwegingen en de vragen kan je zelf toewerken naar een situatie waarin je meer waardering ervaart. Maar dat gaat niet vanzelf. De eerste stap is inzicht. Doordat je je er meer bewust van wordt, wordt het makkelijker om je situatie verbeteren. Het zorgt er daarnaast ook voor dat je er prioriteit aan kan geven.

Kortom; maak een plan en kom in actie. Een journal kan je daarbij helpen.

 • Daarin start me met je antwoorden op bovenstaande overdenkingen en vragen
 • Noteer je inzichten en conclusies
 • Schets een beeld van de ideale situatie
 • Welke doelen stel je jezelf daarbij
 • Koppel er haalbare acties aan
 • Maak een planning
 • Zorg dat je tijdens het proces geinspireerd blijft

Wil je er over in gesprek? Dan zijn er diverse opties. Uit ervaring weet ik dat medewerkers van de afdeling HR mee kunnen denken en mogelijkheden kunnen aandragen. Bijvoorbeeld voor het volgen van een cursus, interne snuffelstages of de inzet van een loopbaancoach. Dat is vaak de manier waarop ik in beeld kom bij medewerkers.

waardering werkplezier voldoening

Samen werk maken van waardering?

Een coachtraject, afgestemd op jouw vraag of situatie, geeft je concrete handvatten en een heldere ontwikkelrichting, zodat je in staat bent meer voldoening en daarmee dus ook meer waardering te ervaren.

Betekent dit dat je afscheid moet nemen van je huidige werkgever? Soms wel, maar zeker niet altijd. Een coachtraject kan je ook helpen om beter voor jezelf te zorgen in je huidige functie.

Ik denk graag met je mee en kan op basis van mijn ervaring ook advies geven over de weg die je kan bewandelen om met je leidinggevende in gesprek te gaan. Een kennismakingsgesprek plan je eenvoudig zelf in op mijn website.