fbpx

Voor leidinggevenden

Naast mijn werk als coach en vertrouwenspersoon ben ik inzetbaar voor leidinggevenden (meestal zonder hun team), wanneer er sprake is van ongewenst en daarmee ineffectief gedrag, terugkerende patronen of gebrek aan onderling vertrouwen.

Voor de leidinggevende kan ik fungeren als sparringspartner en adviseur bij het analyseren en onderzoeken van de situatie, de gewenste situatie, het afstemmen van helpende interventies en het faciliteren bij het toepassen van deze interventies. Ik gebruik hierbij een systemische blik, gericht op de bovenstroom en de onderstroom.

De aanleiding van een traject met een leidinggevende kan heel divers zijn:

 • Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid niet
 • Alles gebeurt op het laatste moment
 • Het team gedraagt zich niet als team
 • Er worden oude koeien uit de sloot gehaald
 • Het verloop is zorgelijk groot
 • Eigen belang prevaleert boven teambelang
 • De medewerkers zijn harmoniezoekers
 • Er wordt geroddeld en gekletst
 • Nieuwe medewerkers vertonen ‘oud’ gedrag
 • Medewerkers komen afspraken niet na

De mate van complexiteit van de situatie is altijd leidend. Dat betekent dat het vaak volstaat om met de leidinggevende gesprekken te voeren en op de achtergrond het proces te faciliteren. In andere situaties kan het juist goed zijn om het team zelf bewust onderdeel te laten zijn van het veranderproces. Samen met de leidinggevende stem ik dat van te voren af. Ik ben van mening dat een leidinggevende zelf een belangrijke rol speelt in de oplossing en veelal zelf ook in staat is om zelf de verandering door te voeren, waarbij ik op de achtergrond faciliteer en adviseer.

veranderen

Patronen; problemen zijn oplossingen

Door op zoek te gaan naar patronen, kan worden achterhaald welk probleem ermee wordt opgelost, want achter herhalend gedrag gaat een behoefte schuil. Dit is vermoedelijk niet eens bewust gedrag van het specifieke teamlid, het gedrag heeft te maken met het team als geheel.

Daarom kijken we naar het team als geheel en naar de logica van het gedrag. Wat verklaart dit gedrag? Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat dit team heeft meegemaakt, naar de plek die dit team inneemt in de organisatie en wat het bestaansrecht is van dit team.

En, waarom vormen deze teamleden een team? Is dat logisch? Wanneer teamleden zich niet als een team gedragen, dan kan dat aan de toegepaste managementstijl liggen, maar het kan ook ontstaan door het ontbreken van logica. Teamleden zoeken in zo’n situatie steun, plezier en verbinding elders.

Bovenstroom en onderstroom

Wat je ziet gebeuren in de bovenstroom, vertelt ook iets over de onderstroom.

Teamleden die elkaar verwijten maken, buitensluiten, belachelijk maken of zelfs minachten, hebben daar ‘goede’ redenen voor. Systemisch gezien is het een oplossing voor iets, voor het teamlid zelf of voor het team als geheel. Dit teamlid of het team heeft iets nodig. Wat dat precies is, onderzoek ik met de leidinggevende of met het team (inclusief de leidinggevende).

Dat vraagt enerzijds om een scherpe analyse en om uitzoomen; welke feiten, gebeurtenissen, ervaringen en hindernissen heeft het team moeten nemen. Anderszijds heeft dat iets nagelaten; een gevoel of behoefte wat zorgt voor het zichtbare gedrag wat samenwerking en vertrouwen in de weg zit.

Benieuwd wat jouw team nodig heeft? Ik ga er graag met je over in gesprek.

onderstroom

Psychologische veiligheid binnen teams

Voor teams faciliteer ik workshops rondom psychologische veiligheid. Meestal start ik met een informatieve sessie, waarin het team met thema’s als vertrouwen, een constructief conflict, het herkennen van ondermijnend gedrag en eigen behoeften aan de slag gaat. Is er iets meer aan de hand, dan kan een aanvullende sessie plaatsvinden waarin de specifieke situatie en thema’s van het team centraal staan. 

Daarbij hanteer ik deze volgorde:

 • Wat is psychologische veiligheid?
 • Wat is er voor nodig?
 • Wat ondermijnt het?

 

 • De thema’s van dit specifieke team
 • Elkaar horen, zien en respecteren
 • Van frustratie naar cooperatief gedrag

Ik benut hierbij het gedachtengoed van Patrick Lencioni en Amy Edmondson. Daarnaast zal ik altijd vanuit een systemisch perspectief naar de situatie kijken en mijn aanpak, mits passend, daarop afstemmen.

De groepsgrootte kan varieren. Ik heb ervaring met kleine teams en kan dit eventueel ook faciliteren voor grote groepen. In dat geval roep ik de assistentie van een collega in, zodat iedere medewerker aandacht krijgt en we zicht en grip hebben op de dynamiek.

De piramide van Lencioni

De mate waarin sprake is van vertrouwen en de manier waarop er binnen het team om wordt gegaan met conflicten, geeft iets prijs over de veiligheid in het team. Het gevoel van veiligheid bepaalt of iemand zich tegen iets uitspreekt, een mening deelt, een suggestie of oplossing aandraagt of een fout toegeeft. Dit alles is wel noodzakelijk om als team succesvol te zijn en maakt of teamleden zich als team gedragen.

Wordt er naar elkaar geluisterd, doet eenieders inbreng er toe? Laten teamleden hun eigen belang prevaleren boven het teambelang? In hoeverre zijn teamleden bereid een offer te brengen voor een ander? Is er balans tussen geven en nemen in het team? Bij wie gaan teamleden te rade als er iets mis gaat of als ze een probleem hebben. Bij elkaar? Of zoeken ze iemand buiten het team op. Deze vragen helpen inzichtelijk te krijgen of het team zich als een groep of als een team gedraagt.

 

Voor teams

Samenwerken & teameffectiviteit

De samenwerking verbeteren door overeenkomsten en verschillen van teamleden interactief te onderzoeken; MBTI is bij uitstek geschikt om teamleden hun eigen kracht in het team te laten ontdekken , zodat ze hun rol beter kunnen invullen. Ik werk met teams die te maken hebben met veranderingen of meer zelfsturend moeten werken.

Tijdens een workshop doen teamleden vanuit 3 invalshoeken inzicht op. Dit maakt het eenvoudiger om elkaar (positieve, opbouwende) feedback te geven, door te vragen en elkaars kwaliteiten te benutten. De 3 invalshoeken zijn: zichzelf, de ander en samen.

Teamleden ontdekken waardevolle eigenschappen van zichzelf en eigen voorkeuren die zichtbaar worden in gedrag, keuzes en communicatie. Ze zien daarnaast ook scherper wat gedrags- en communicatievoorkeuren zijn van collega’s. Zo ontdekken teamleden wanneer ze zelf floreren en wanneer de inzet van een collega waardevol is.

Een MBTI-teamworkshop start met het ontdekken van eigen voorkeuren en het eigen MBTI-type.

De workshop is interactief en inspirerend en er wordt bij de opbouw van de workshop rekening gehouden met verschillende leerstijlen en de MBTI-types in het team. Mijn trainingstijl is persoonlijk en laagdrempelig, Ik hecht waarde aan het creeren van een veilige leeromgeving waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. De workshop is gestoeld op deze drie pricipes:

 • Vergroten van zelfkennis door theorie, oefeningen, feedback en zelfreflectie
 • Interactie tussen dezelfde types en interactie tussen verschillende types
 • Tools om elkaar feedback te geven teneinde de samenwerking te verbeteren.

Teamleden ontvangen tijdens de workshop hun eigen profielrapport met type-informatie, een informatief boekje over MBTI en profielbeschrijvingen van alle MBTI types, en toegang tot de Engelstalige app (mits geschikt voor het team).

Ik werk bij voorkeur met groepen tot maximaal 15 medewerkers. Bestaat het team uit meer medewerkers? Dan overleggen we wat handig is. Een teamworkshop neemt 1 hele dag in beslag en ik sluit na enkele weken graag nog een keer aan bij een teamoverleg voor verdieping. Voor meer verdieping is een terugkom-dagdeel aan te bevelen.

Meer weten over de achtergrond van MBTI of ontdekken wanneer MBTI voor individuele coaching wordt ingezet? Deze informatie vind elders op mijn website.

MBTI myers briggs type indicator

Contact

Wil je van gedachten wisselen over mijn inzet voor jezelf als leidinggevende of voor jouw team? Ik licht graag toe wat ik voor je kan betekenen.

Je kan mij bereiken via de kmop hierbove, via telefoonnummer 06 – 489 30 092 of per e-mail manon@manonerich.nl.

Een bericht achterlaten kan ook. Dan neem ik daarna contact met je op.

coach zoetermeer

Privacyverklaring

11 + 11 =